Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

ROSJA - WIZA BIZNESOWA
wielokrotna


 • WIZA BIZNESOWA WIELOKROTNA uprawnia do wielokrotnego wjazdu na teren Rosji wyłącznie w celach biznesowych i jest wydawana na minimum 180 dni (są też wizy wielokrotne roczne i kilkuletnie).
 • Na terytorium Rosji można przebywać nie dłużej niż 90 dni (w sumie lub nieprzerwanie) w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni.
 • Podróżując do Rosji przez terytorium Białorusi drogą lądową lub z międzylądowaniem w Mińsku wymagana jest również tranzytowa wiza białoruska
 • PRZEPISANIE WIZY:  jeśli zmienialiśmy paszport z ważną (trwającą) wizą wielokrotną to po odebraniu nowego paszportu niezbędne jest przepisanie wizy. Do jej przepisania potrzebne są wszystkie dokumenty tj. w przypadku starania się o przepisanie wizy (wniosek, nowy paszport, zdjęcie, kopia ubezpieczenia oraz paszport z trwającą wizy).
 • Odbiory paszportów z gotową wizą odywają się wyznaczonego dnia po godz. 15:00.WYMAGANE DOKUMENTY PODSTAWOWE:


 • WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. W związku z przejściem na technologię elektronicznego przetwarzania wniosków wizowych wszyscy wnioskodawcy muszą koniecznie wypełnić i wydrukować formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji wejdź tutaj: http://visa.kdmid.ru.
  Należy go uzupełnić w języku polskim, wydrukować z ustawieniem minimalnych marginesów i podpisać się osobiœcie czarnym długopisem tak jak w paszporcie, podpis nie powinien wychodzić poza granice pola kwestionariusza wizowego przeznaczonego na podpis. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wizowym powinny być wyczerpujące. W kwestionariuszu wizowym należy wypełnić wszystkie rubryki.
 • PASZPORT - ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego. Paszport nie powinien budzić wątpliwości co do jego autentyczności i przynależności do właściciela, zawierać adnotacji, omówień, wpisów, śladów wytarcia i poprawek, które nie zostały uwierzytelnione przez kompetentne władze właściwego państwa, wyrwanych lub rozszyte stron.
 • AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. - (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (za wyjątkiem cudzoziemców, dla których noszenie nakrycia głowy jest obowiązkowym atrybutem przynależności narodowej lub religijnej pod warunkiem, że cudzoziemiec w takim nakryciu głowy widnieje na zdjęciu w paszporcie).
 • POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO - suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR - ubezpieczenie na całą Rosję lub cały Świat, polisa ma być wykupiona na cały okres trwania wizy lub na pierwszy wjazd pokrywający się terminem rozpoczęcia ważności aplikowanej wizy; zakup on-line (AXA) bądź na miejscu w biurze;
 • ZAPROSZENIE BIZNESOWE - zamów online bądź na miejscu w biurze;
  • numer TELEXU wysłanego do odpowiedniego konsulatu wg rejonizacji paszportowej
  • oryginał z Federalnej Służby Migracyjnej [FMS]
  • skan zaproszenia wypisanego po rosyjsku na papierze firmowym firmy rosyjskiej posiadającej osobowość prawną (INN), do której udaje się aplikujący o wizę (kto, kogo, w jakim celu i na ile zaprasza). Warunkiem uzyskania wizy wielokrotnej jest wykorzystanie chociaż jednej wizy biznesowej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia ważności aplikowanej wizy. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony to klient otrzyma wizę max na 90 dni na dwukrotny wjazd.

[Do wyrobienia WIZY PRACOWNICZEJ niezbędne jest posiadanie oryginału wyników BADAŃ NA NOSICIELSTWO WIRUSA HIV (maksymalnie sprzed 3 miesięcy)]

OPŁATY KONSULARNE i CZAS OCZEKIWANIA:

WIZA BIZNESOWAWIELOKROTNA
zaproszenie FMS/TELEX TRYB ZWYKŁY

czas oczekiwania:
6-8 dni roboczych
(+ ew. wysyłka kurierska)


154 zł
+ ok. 108 zł*
TRYB EXPRES

czas oczekiwania:
2-5 dni roboczych
(+ ew. wysyłka kurierska)


307 zł
+ ok. 108 zł*
W przypadku odmowy wydania wizy opłaty nie podlegają zwrotowi
zaproszenie FIRMOWE TRYB ZWYKŁY
WYDŁUŻONY

czas oczekiwania:
10-12 dni roboczych
(+ ew. wysyłka kurierska)


154 zł
+ ok. 108 zł*
TRYB EXPRES


Brak !!!
UWAGA!
* Ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone przez Ambasadę Rosji do każdej opłaty konsularnej jest doliczona opłata serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego (INVISA FIDUCIARI SERVICES) w wysokośœci 25 EUR€ w równowartości PLN podawanej do wiadomości przez IFS na każdy tydzień.

POŚREDNICTWO WIZOWE:

Konsulat - Warszawa i Poznań
 • tryb zwykły: 67 zł
 • tryb ekspresowy: 108 zł
Konsulat - Gdańsk i Kraków
 • tryb zwykły: 100 zł
 • tryb ekspresowy: 140 zł

USŁUGI DODATKOWE:

INFORMACJE DODATKOWE:

 • INFORMACJA AMBASADY ROSYJSKIEJ: złożone dokumenty powinny spełniać wymogi określone przepisami prawa Federacji Rosyjskiej. W przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów lub kwestionariuszy z jawnie niewiarygodnymi danymi nastąpi odmowa wydania wizy. Opłata konsularna pobierana jest przed rozpatrzeniem dokumentów i w przypadku odmowy wydania wizy nie podlega zwrotowi.
 • UWAGA: o każdym wydaniu wizy decyduje KONSUL. Konsul ma prawo NIE WYDANIA WIZY bez podania przyczyn, ma też prawo wydania wizy na termin krótszy niż podany we wniosku.

Po odebraniu paszportu z wizą prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają
<< imię nazwisko, data wystawienia wizy, nr paszportu >>

KONTAKT:


Tel.: (22) 851-06-89 / (22) 851-06-99


Warszawa:
Moskwa:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1