Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

ROSJA - WIZA TURYSTYCZNA


 • Wiza turystyczna (jednokrotna) uprawnia do jednokrotnego wjazdu na teren Rosji wyłącznie w celach turystycznych do 30 dni pobytu.
 • Podróżując do Rosji przez terytorium Białorusi drogą lądową lub z międzylądowaniem w Mińsku wymagana jest również tranzytowa wiza białoruska
 • Odbiory paszportów z gotową wizą odbywają się wyznaczonego dnia po godz. 15:00.WYMAGANE DOKUMENTY:


 • WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. W związku z przejściem na technologię elektronicznego przetwarzania wniosków wizowych wszyscy wnioskodawcy muszą koniecznie wypełnić i wydrukować formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji wypełnij wniosek wizowy.
  Należy go uzupełnić w języku polskim, wydrukować z ustawieniem minimalnych marginesów i podpisać się osobiœcie czarnym długopisem tak jak w paszporcie, podpis nie powinien wychodzić poza granice pola kwestionariusza wizowego przeznaczonego na podpis. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wizowym powinny być wyczerpujące. W kwestionariuszu wizowym należy wypełnić wszystkie rubryki.
 • PASZPORT - ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego. Paszport nie powinien budzić wątpliwości co do jego autentyczności i przynależności do właściciela, zawierać adnotacji, omówień, wpisów, śladów wytarcia i poprawek, które nie zostały uwierzytelnione przez kompetentne władze właściwego państwa, wyrwanych lub rozszyte stron.
 • AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. - (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (za wyjątkiem cudzoziemców, dla których noszenie nakrycia głowy jest obowiązkowym atrybutem przynależności narodowej lub religijnej pod warunkiem, że cudzoziemiec w takim nakryciu głowy widnieje na zdjęciu w paszporcie).
 • POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO - suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR - ubezpieczenie na całą Rosję lub na cały świat; zakup on-line bądź na miejscu w biurze;
 • VOUCHER TURYSTYCZNY (potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego); zakup on-line bądź na miejscu w biurze (wyrabia się go na podstawie imiennej rezerwacji noclegu na cały okres pobytu).
  + KONSULAT W POZNANIU: potwierdzenie imiennej rezerwacji noclegu na cały okres pobytu

USŁUGI DODATKOWE:

 • zrobienie zdjęcia do wniosku wizowego (biuro w Warszawie)
 • sprzedaż ubezpieczenia turystycznego firm EUROPA, SIGNAL IDUNA w biurze lub zakup on-line
 • sprzedaż vouchera turystycznego (z potwierdzeniem przyjęcia turysty zagranicznego) w biurze lub zamówienie on-line
 • rezerwacja noclegu z bazy naszej firmy lub przez Booking.Com
 • rezerwacja biletu lotniczego
 • wypełnienie wniosku na miejscu w biurze
 • poprawienie wniosku na miejscu w biurze

PROMOCJE !
(jedynie dla zamówień naszych usług zrobionych drogą elektroniczną)


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Dla cudzoziemców, którzy chcą aplikować o wizę do Rosji w Polsce wymagane jest potwierdzenie posiadania zezwolenia na ciągły lub tymczasowy pobyt w Polsce przez okres powyżej 90 dni (ksero Karty Pobytu, Karty Dyplomaty, zaświadczenia o zameldowaniu etc.) - wizowanie odbywa się wówczas standardowych trybach oczekiwania. W przypadku jego braku - czas wizowania wynosi ok dwóch tygodni.
 • INFORMACJA AMBASADY ROSYJSKIEJ: Złożone dokumenty powinny spełniać wymogi określone przepisami prawa Federacji Rosyjskiej. W przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów lub kwestionariuszy z jawnie niewiarygodnymi danymi nastąpi odmowa wydania wizy. Opłata konsularna pobierana jest przed rozpatrzeniem dokumentów i w przypadku odmowy wydania wizy nie podlega zwrotowi.
 • UWAGA: konsulat ma prawo odmówić wydania wizy, zmienić jej termin ważnoœci lub krotnoœć bez podania przyczyny

Ważne !
Prosimy o dokładne sprawdzanie danych w otrzymanej wizie

KONTAKT:


Biuro Warszawa
Biuro Gdańsk
Biuro Kraków
Biuro Poznań


Warszawa:
Moskwa:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1