Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

REPUBLIKA BIAŁORUSI


AMBASADA BIAŁORUSI w Warszawie przyjmuje dokumenty

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00
zwrot dokumentów w godz. 15:00-16:00PODSTAWOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

 • wniosek wizowy wypełniony na komputerze i podpisany tak jak w paszporcie pobierz wniosek wizowy (PDF);
 • paszport - musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności aplikowanej Wizy oraz zawierać minimum 2 czyste strony;
 • aktualne zdjęcie paszportowe 3,5cm na 4,5cm na wprost na jasnym tle;
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego - koszty leczenia za granicą (KL) na min. 20.000 EUR firmy AXA, SIGNAL IDUNA lub EUROPA (ubezpieczalnie akredytowane i honorowane przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce) na wszystkie dni pobytu.

PRYWATNA WIZA POBYTOWA - DODATKOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

jednokrotna i dwukrotna (do 30 dni):
 • We wniosku wizowym należy podać dane osoby, do której osoba się udaje (+ dokładny adres i telefon)
 • Konsul może wymagać przedłożenia kserokopii paszportu osoby (strona z danymi osobowymi oraz strona z meldunkiem), do której Wnioskodawca udaje się. Prosimy być przygotowanym na tą ewentualność.
 • We wniosku na wizę dwukrotną należy wyjaśnić cel pobytu dwukrotnego

powyżej 30 dni pobytu:
 • wymagane jest oryginalne zaproszenie wystawione przez urząd obywatelstwa lub migracji

BIZNESOWA WIZA POBYTOWA – DODATKOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

jednokrotna i dwukrotna (do 30 dni):
wielokrotna (do 90 dni):
wielokrotna (roczna):
 • oryginał zaproszenia (Hadatajstwo) pobierz aktualny wzór
 • oryginał wypisu z IGR (Rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białorusi)
  lub kopię "Swiditielstwa" (zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej) potwierdzonego przez białoruskiego notariusza na drugiej stronie kopii w oryginale)
 • kopia kontraktu z firmą białoruską (jeśli kontrakt ma aneks również należy go załączyć +oryginały do wglądu w Konsulacie)
 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku Wnioskodawcy w firmie, która zawarła umowę z zapraszającą firmą białoruską, wystawionego na papierze firmowym oraz podpisanego przez osobę zarządzającą

WIZA TRANZYTOWA - DODATKOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

 • Wizę wydaje się na podstawie ważnej wizy do państwa docelowego(załączamy jej ksero)
 • Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.


CZAS OCZEKIWANIA I OPŁATY KONSULARNE:

Typ wizyOpłaty w trybie normalnym
czas oczekiwania:
6 dni roboczych
Opłaty w trybie ekspresowym
czas oczekiwania:
2 dni robocze
Wiza prywatna i biznesowa
Jednokrotna (do 30 dni)
25 euro50 euro
Wiza prywatna i biznesowa
Dwukrotna (do 30 dni)
35 euro60 euro
Wiza prywatna i biznesowa
Wielokrotna (do 90 dni)
60 euro85 euro
Wiza prywatna i biznesowa
Wielokrotna (roczna)
150 euro175 euro
Wiza tranzytowa
jednokrotna
10 euro35 euro
Wiza tranzytowa
dwukrotna
15 euro40 euro
Wiza tranzytowa
wielokrotna
35 euro60 euro


POŚREDNICTWO WIZOWE:

 • w trybie normalnym wynosi 73 zł
 • w trybie ekspresowym 115 zł

USŁUGI DODATKOWE:

 • wyrobienie zdjęcia na miejscu w biurze: 15 zł (4 szt.)
 • ubezpieczenie turystyczne Axa i Signal Iduna (na miejscu w biurze)
 • rezerwacja biletu lotniczego
 • rezerwacja noclegu przez Booking.Com

Po odebraniu paszportu z wizą prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają
<< imię nazwisko, data wystawienia wizy, nr paszportu >>

KONTAKT:


Tel.: (22) 851-06-88


Warszawa:
Mińsk:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1