Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA


AMBASADA CHIN w Warszawie pracuje wyłącznie:

   poniedziałek, środa, czwartkek w godz. 9:00-11:00

WIZY DO HONGKONGU informacjeWYMAGANE DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 • WNIOSEK WIZOWY, wniosek może być wypełniony ręcznie, czarnym lub niebieskim długopisem drukowanymi literami lub na komputerze; pobierz Wniosek wizowy (PDF);
 • AKTUALNE ZDJĘCIE paszportowe 3,5cmx4,5cm na wprost na jasnym tle; nie starsze niż sprzed 6.Miesięcy
 • PASZPORT, ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia ważności Wizy i koniecznie zawierający minimum 3 puste kartki (6 stron);
 • KSERO pierwszej strony z paszportu – strona ze zdjęciem;
 • wydruk REZERWACJI NOCLEGU na cały planowany pobyt;

oraz

W PRZYPADKU WIZY TURYSTYCZNEJ:
 • wydruk REZERWACJI LOTNICZEJ w dwie strony;

W PRZYPADKU WIZY BIZNESOWEJ (JEDNO LUB DWUKROTNA NA OKRES 3-6 MIESIĘCY):
 • ZAPROSZENIE (SKAN) od chińskiej firmy wypisane na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.

W PRZYPADKU WIZY BIZNESOWEJ (WIELOKROTNA NA OKRESU ROKU):
 • ORYGINAŁ ZAPROSZENIA ze strony chińskiej potwierdzonego przez władze kantonalne (zaproszenie na specjalnym druku z czerwonymi pieczątkami).


CZAS OCZEKIWANIA I OPŁATY KONSULARNE:

Typ wizyOpłaty w
trybie normalnym
czas oczekiwania:
7 dni kalendarzowych

PON → PON
ŚR → ŚR
CZW → CZW
Opłaty w
trybie ekspresowym
czas oczekiwania
do 4 dni roboczych


UWAGI
WIZA TURYSTYCZNA
jedno lub dwukrotna
do 6 miesięcy
220 zł + 2 zł*270 zł + 2 zł*Wiza chińska jest ważna od daty wydania!
WIZA BIZNESOWA
jedno lub dwukrotna
do 6 miesięcy lub
wielokrotna na rok
*UWAGA!
W związku z koniecznością dokonywania opłat konsularnych w banku do każdej kwoty należy dodać prowizję bankową w wysokości 2 zł.

POŚREDNICTWO WIZOWE:

 • w trybie normalnym wynosi 73 zł
 • w trybie ekspresowym 115 zł

USŁUGI DODATKOWE:

 • wyrobienie zdjęcia na miejscu w biurze: 15 zł (4 szt.)
 • ubezpieczenie turystyczne firm AXA, ALLIANZ, GENERALI, SIGNAL IDUNA, zakup on-line bądź na miejscu w biurze; 5/8 zł za dzień pobytu na osobę
 • zakup biletu lotniczego on-line
 • rezerwacja noclegu przez Booking.Com

INFORMACJE DODATKOWE:

 • w przypadku cudzoziemców obowiązkowym dokumentem jest również oryginał KARTY POBYTU
  (do wglądu);
 • w przypadku cudzoziemców opłaty konsularne są inne - cena podawana jest w konsulacie w dniu składania wniosku lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z pracownikiem WSPÓLNOTY 2000;
 • Ambasada Chin nie realizuje trybu ekspresowego dla obywateli następujących państw: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, USA, Kanada, Indonezja, Indie;
 • wizę biznesową wielokrotną roczną można uzyskać jedynie na podstawie oryginału zaproszenia potwierdzonego przez władze kantonalne (ministerstwo);
 • Wiza chińska jest ważna od daty jej wydania, a nie od daty przyjazdu do Chin.

Po odebraniu paszportu z wizą prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają
<< imię nazwisko, data wystawienia wizy, nr paszportu >>

KONTAKT:


Tel.: (22) 851-06-89 / (22) 851-06-99


Warszawa:
Pekin:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1