Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

REPUBLIKA INDII


AMBASADA INDII przyjmuje dokumenty:

    od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00
    wydawanie paszportów w godz. 16:00-17:00

WYMAGANE DOKUMENTY PODSTAWOWE:


            1.     wniosek wizowy ( w języku angielskim), wniosek należy wypełnić na stronie
https://indianvisaonline.gov.in/visa/indianVisaReg.jsp wydrukować i podpisać się tak jak w paszporcie;
            2.     paszport ważny przez co najmniej rok z przynajmniej dwiema pustymi stronami na wizę;
            3.     Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5cm);
            4.     Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji biletu lotniczego (w obie strony).

DLA WIZY BIZNESOWEJ:

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu):
            5.     Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opatrzone pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
            6.    Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opatrzone pieczątką firmową.


CZAS OCZEKIWANIA I OPŁATY KONSULARNE:

Typ wizyOpłaty w trybie zwykłym
czas oczekiwania:
14-21 dni roboczych
Uwagi
Wiza turystyczna
(na okres 3 miesięcy)
192 zł +40 zł*Między jednym a drugim wjazdem do Indii musi wystąpić przerwa wynosząca 60 dni.
Wiza biznesowa
(na okres 6 miesięcy)
675 zł + 40 zł*Termin realizacji wiz jest ustalony przez konsulat, konsul zastrzega sobie prawo wezwania na rozmowę osoby ubiegającej się o wizę
*UWAGA!
Ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone przez Ambasadę Indii do każdej opłaty konsularnej jest doliczona dodatkowa kwota w wysokości 40 zł (opłata Centrum Obsługi Wniosków Wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES-POLAND).

POŚREDNICTWO WIZOWE:

  • w trybie normalnym (ok. 2-3 tygodni) wynosi 73 zł

USŁUGI DODATKOWE:

  • wyrobienie zdjęcia na miejscu w biurze: 15 zł (4 szt.)
  • ubezpieczenie turystyczne Axa, Allianz, Generali, Signal Iduna (zakup on-line bądź na miejscu w biurze)
  • rezerwacja biletu lotniczego
  • rezerwacja noclegu przez Booking.Com

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Wiza indyjska jest ważna od daty jej wydania, a nie od daty przyjazdu do Indii.
  • Zwracamy uwagę na fakt, że ważność wizy i liczba wjazdów zależą od różnych czynników, a decyzja Ambasady Indii jest ostateczna.

Po odebraniu paszportu z wizą prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają
<< imię nazwisko, data wystawienia wizy, nr paszportu >>

KONTAKT:


Tel.: (22) 851-06-89 / (22) 851-06-99


Warszawa:
Nowe Delhi:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1