Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

REPUBLIKA KAZACHSTANU
Szanowni Państwo,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD 10 LUTEGO 2014 ROKU NIESTETY NIE MOŻEMY JUŻ POŚREDNICZYĆ W WYRABIANIU WIZ DO TEGO KRAJU. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY MUSZĄ BYĆ SKŁADANE OSOBIŒCIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADY REPUBLIKI KAZACHSTANU W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

PROPONUJEMY KONTAKT Z KONSULATEM CELEM USTALENIA SZCZEGÓŁÓW WIZOWANIA:

Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Królowej Marysieńki 14, Warszawa

Konsultacje telefoniczne:
udzielane w godzinach 12.00-13.00 w poniedziałek, środę i piątek
wyłącznie pod numerem telefonu 22 - 651 7370

Kontakt e-mailowy:
Wydział Konsularny: konsulkz@gmail.com

http://www.kazakhstan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8&lang=pl

WSPÓLNOTA 2000 SP. Z O.O.


Warszawa:
Astana:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1