Beata ŻOTKIEWICZ
Dział Wizowy
22 851­ 06 89
Skype Rozpocznij Czat
Marek SKOLIMOWSKI
Dział Turystyczny
605­ 745 743
Skype Rozpocznij Czat
Barbara JASIECKA
Dział Turystyczny
22 851­ 06 89 wew.105
Skype Rozpocznij Czat

ROSJA - WIZA TRANZYTOWA


DOTYCZY PRZEJAZDU PRZEZ TEREN FEDERACJI ROSYJSKIEJ DO KRAJU DOCELOWEGO:


 • DROGĄ LĄDOWĄ (bądź lotniczo - lądową) - ważna na 10 dni w jedną stronę i 10 dni na powrót;
 • DROGĄ LOTNICZĄ (międzylądowanie z opuszczeniem strefy tranzytowej) - ważna na 3 dni w jedną stronę i 3 dni na powrót
 • Jadąc tranzytem przez terytorium Rosji samochodem/motorem (nie posiadając biletów) lub nie dysponując wizą do kraju docelowego (np. do Finlandii), sugerowana jest osobista wizyta w konsulacie z dokumentami w celu uzyskania zgody na wizę i napisanie oświadczenia, w którym zawarte będą wszystkie informacje związane z podróżą ( + xero dowodu rejestracyjnego, aktualnego przeglądu etc.)
 • Jadąc do Rosji i dalej przez terytorium Białorusi drogą lądową lub z międzylądowaniem w Mińsku wymagana jest tranzytowa wiza białoruska
 • Odbiory paszportów z gotową wizą odywają się wyznaczonego dnia po godz. 15:00.WYMAGANE DOKUMENTY:


 • WAŻNA WIZA KRAJU DOCELOWEGO;
 • WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. W związku z przejściem na technologię elektronicznego przetwarzania wniosków wizowych wszyscy wnioskodawcy muszą koniecznie wypełnić i wydrukować formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji wejdŸź tutaj: http://visa.kdmid.ru.
  Należy go uzupełnić w języku polskim, wydrukować z ustawieniem minimalnych marginesów i podpisać się osobiœcie czarnym długopisem tak jak w paszporcie, podpis nie powinien wychodzić poza granice pola kwestionariusza wizowego przeznaczonego na podpis. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wizowym powinny być wyczerpujące. W kwestionariuszu wizowym należy wypełnić wszystkie rubryki.
 • PASZPORT - ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego. Paszport nie powinien budzić wątpliwości co do jego autentyczności i przynależności do właściciela, zawierać adnotacji, omówień, wpisów, śladów wytarcia i poprawek, które nie zostały uwierzytelnione przez kompetentne władze właściwego państwa, wyrwanych lub rozszyte stron.
 • AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. - (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (za wyjątkiem cudzoziemców, dla których noszenie nakrycia głowy jest obowiązkowym atrybutem przynależności narodowej lub religijnej pod warunkiem, że cudzoziemiec w takim nakryciu głowy widnieje na zdjęciu w paszporcie).
 • POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO - suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR - ubezpieczenie na całą Rosję lub na cały świat; zakup on-line (AXA) bądź na miejscu w biurze;
 • BILETY z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji (nie rezerwacja!)

OPŁATY KONSULARNE i CZAS OCZEKIWANIA:

TYP WIZYTRYB ZWYKŁY
czas oczekiwania:
6-8 dni roboczych
(+ ew. wysyłka kurierska)
TRYB EKSPRES
czas oczekiwania:
2-5 dni roboczych
(+ ew. wysyłka kurierska)
WIZA TRANZYTOWA
Jednokrotna i Dwukrotna
154 zł
+ ok. 108 zł *
307 zł
+ ok. 108 zł *
W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi
UWAGA!
* Ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone przez Ambasadę Rosji do każdej opłaty konsularnej jest doliczona opłata serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego (INVISA FIDUCIARI SERVICES) w wysokośœci 25 EUR € w równowartości PLN podawanej do wiadomości przez IFS na każdy tydzień


POŚREDNICTWO WIZOWE:

Konsulat - Warszawa i Poznań
 • tryb zwykły: 67 zł
 • tryb ekspresowy: 108 zł

Konsulat - Gdańsk i Kraków
 • tryb zwykły: 100 zł
 • tryb ekspresowy: 140 zł

USŁUGI DODATKOWE:

 • wyrobienie zdjęcia w biurze w Warszawie: 15 zł (4 szt.)
 • ubezpieczenie turystyczne firm AXA, ALLIANZ, GENERALI, SIGNAL IDUNA, zakup on-line (AXA) bądź na miejscu w biurze;
 • wypełnienie wniosku na miejscu w biurze: 20 zł
 • poprawienie wniosku na miejscu w biurze: 5 zł
 • wiza do kraju docelowego

Po odebraniu paszportu z wizą prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane sie zgadzają
<< imię nazwisko, data wystawienia wizy, nr paszportu >>

KONTAKT:


Tel.: (22) 851-06-89 / (22) 851-06-99


Warszawa:
Moskwa:


TAMARA Sp. z o.o.

31-144 Kraków

ul. Biskupia 3/2

NIP: 676-233-50-09

BZ WBK

Oddział Warszawa

00-594 Warszawa

ul Belwederska 40/1